Prabhat Kumar Sharma >>UG Project Students

Present

Sharath, Ranjan, Naveen, Jatin, Tanmay, Kartik, Nishmitha, Shri Ramya

Graduated: 

Year 2021

D. Vasudha, J. Asritha, Harsh Yelne, Prathmesh Tale, Saurav Singh

Year 2020

Tanvi Kaple, Riya Salian,Tanmay Deshmukh, Kauser Husaainee, Sravya Challa, Jahnavi Walde

Year 2019

Mudunuri Srujitha,  Pichala Priyanka, Sakiramolla Akhila, Bandari Sai Deepika, Irigi Naveena, Pamu Hari Priya

Year 2018

G.V.S.Sruthi,  K.Hemanth, Aditi Sarate, Srinija Kondapally, Komuravelli Nikhil, Shantanu Hinge,  Jagati Raj Kumar , Katakam Charan Sai

Year 2017

 Akshay Dixit, Shesha Akhil U., Medhashree Jha, Anagha Sakure, Snehal Borkar, Anushka Singh